Atak serca: poza bezpośrednim uszkodzeniem mięśnia sercowego, ma również wpływ na psychikę!

[ ARTYKUŁ REKLAMOWY ]

Atak serca może być śmiertelny. W przypadku przeżycia, może prowadzić do poważnych chorób. Częstymi konsekwencjami stanu pozawałowego są niepełnosprawność, obniżona jakość życia, problemy emocjonalne oraz psychologiczne. Osoby, które przeżyły atak serca, często cierpią z powodu zmęczenia i depresji. Jest im też o wiele trudniej uczestniczyć w aktywnościach fizycznych, co ma olbrzymi wpływ na wiele sfer ich życia.

Choroby mięśnia sercowego rocznie zabijają prawie taką samą liczbę osób, co nowotwory, choroby układu oddechowego czy wypadki drogowe.

Przyjrzyjmy się teraz temu, czym jest atak serca i co go powoduje. Ułatwi to zrozumienie jego długoterminowych konsekwencji oraz przyczyn. W profesjonalnej terminologii atak serca określamy mianem zawału mięśnia sercowego (infarctus myocardii).

• ‘Myo’ – odnosi się do mięśnia
• ‘Cardi/o’ – odnosi się do serca
• ‘Infarct’ – odnosi się do martwych komórek oraz tkanek powstałych w wyniku niedokrwienia

Niedokrwienie (choroba niedokrwienna serca) powstaje w wyniku słabego zaopatrzenia serca w krew bogatą w tlen. Jest to konsekwencja blokady tętnic. To właśnie tętnice są naczyniami krwionośnymi dostarczającymi krew bogatą w tlen.

Przyczyny zawału serca

Zawał serca jest konsekwencją choroby serca. Problemy z sercem zakłócają prawidłowe krążenie krwi i zaopatrzenie mięśnia sercowego w tlen. Powoduje to śmierć tkanki mięśnia sercowego.
Wysokie ciśnienie krwi, podwyższony poziom cholesterolu we krwi i trójglicerydy, brak aktywności fizycznej, otyłość oraz niezdrowy tryb życia są najczęstszymi przyczynami zawału serca.
Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze) może dodatkowo uszkodzić serce i ograniczyć jego funkcje. Jest ono najczęstszą przyczyną chorób serca i zawału serca. Może to w efekcie mieć dla chorego śmiertelne konsekwencje, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Psychiczne konsekwencje ataku serca – zawału mięśnia sercowego

Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy o konsekwencjach zawału serca. Osoba, która przeżyła atak serca, nie może żyć bez jego konsekwencji. Niektóre z nich to uszkodzenie mięśnia sercowego i obumieranie jego części. Te części stają się z czasem martwą tkanką, która nie pełni żadnej funkcji. Dlatego u osób, które przeżyły atak serca, wykonywaniu każdej czynności fizycznej towarzyszy ból lub jest ona całkowicie niezdolna do pracy.
Znacznie trudniejsze są jednak zmagania z konsekwencjami emocjonalnymi i psychologicznymi. Każdego, kto przeżył zawał serca, czeka ciężki okres postinfarktyczny. Dlatego powinniśmy starać się zrozumieć taką osobę i wspierać ją maksymalnie.

Schorzenia depresyjne są częstą konsekwencją ataku serca – zawału mięśnia sercowego. Udowodniono, że stany depresyjne zwiększają ryzyko ponownego zawału serca. Wiele osób zaczyna myśleć o nagłej i nieoczekiwanej śmierci. Pojawia się też troska o zdrowie w przyszłości. Refleksje nad znaczeniem życia stają się częstsze, mają też inny charakter niż przed zawałem.

Implantacja stentów i rozrusznika serca

W zapobieganiu zawałowi serca oraz jego dalszemu uszkodzeniu, może pomóc implantacja stentu i rozrusznika serca.

W wyniku gromadzenia się tłuszczu na ścianach tętnic, często dochodzi do ich zwężenia. W ten sposób przepływ krwi do serca zostaje ograniczony. Im mniejszy jest przepływ krwi do serca, tym trudniej jest sercu prawidłowo funkcjonować i dochodzi do jego uszkodzenia. Aby zapobiec całkowitemu zablokowaniu tętnicy oraz zawałowi serca, do naczyń krwionośnych chorego wszczepiane są małe metalowe rurki o strukturze podobnej do siatki. Rurki te nazywamy stentami.

Rozrusznik jest wszczepiany w chwili, gdy częstość akcji serca chorego zostaje spowolniona. Za pomocą tego urządzenia do serca wysyłane są impulsy elektryczne, a ma to na celu utrzymanie prawidłowego tętna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *