Dopłaty do odszkodowań – sposób na wyższe odszkodowanie

Jeśli pragniemy uzyskać wyższe odszkodowanie, warto postarać się o dopłaty do odszkodowań, które cieszą się sporym zainteresowaniem. Okazuje się, że towarzystwo ubezpieczeniowe powinno całkowicie zrekompensować wszelkie straty, jakie poniósł poszkodowany. Niekiedy bywa tak, że kierowcy otrzymują zaniżone odszkodowanie – w tym przypadku należy dowiedzieć się, co zrobić, aby uzyskać dodatkowe pieniądze.

Korzystanie z dopłaty do odszkodowań

Może się zdarzyć, że osoba poszkodowana uważa, że uzyskała za niskie odszkodowanie. Pamiętać należy, że każdy poszkodowany ma prawo starać się o dopłatę do odszkodowania. Pragnąc dowiedzieć się, czy uzyskaliśmy właściwą kwotę, należy dokładnie przeanalizować kosztorys naprawy, a także decyzję, jaką wydaje ubezpieczyciel. Na tych dokumentach znajdować się mogą zapisy, poprzez które otrzymuje się zaniżone odszkodowanie.

Wysokość dopłaty

Wysokość dopłaty do odszkodowań zależy zazwyczaj od tego, jak bardzo kwota została zaniżona przez ubezpieczyciela. Co ciekawe, roszczenia względem ubezpieczalni składać możemy nawet w ciągu 3 lat od dnia, w którym otrzymaliśmy decyzję o odszkodowaniu. Warto dowiedzieć się także, w jaki sposób najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają odszkodowania. Dotyczą one przykładowo:

  • zaniżonych kosztów robocizny w trakcie kalkulacji szkody (zaproponowanie tańszych zamienników lub zakwalifikowanie uszkodzonej części do renowacji, zamiast całkowitej wymiany),
  • bezpodstawnego orzeczenie o szkodzie całkowitej (ubezpieczalnia zaniżyć może wartość, jaką pojazd posiadał przed wypadkiem, a także zawyża wartość uszkodzonego pojazdu).

Oferty firm zajmujących się dopłatami do odszkodowań zazwyczaj dotyczą określonych usług – np. dopłat do odszkodowań AC i OC, szkód częściowych i szkód całkowitych. W przypadku starania się o dopłatę, należy pamiętać o potrzebnej dokumentacji. Przygotujmy zatem kosztorys szkody, decyzję o odszkodowaniu od ubezpieczalni i skany lub kopie polisy – jeśli dopłata dotyczy szkody likwidowanej a AC.

Uzyskanie dopłaty do odszkodowania

Osoba poszkodowana ma możliwość skorzystania z reklamacji po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela, która nas nie zadowala. W reklamacji zawrzeć powinniśmy kwotę odszkodowania, która naszym zdaniem jest prawidłowa, ponadto roszczenie należy uzasadnić. Warto podkreślić, że nie zawsze towarzystwo ubezpieczeniowe przychylnie rozpatrzy reklamacje klientów.

Wtedy kolejnym krokiem jest złożenie pozwu w sądzie rejonowym. Okazuje się, że w trakcie odwołania od decyzji ubezpieczalni, jak i w toku sprawy sądowej, liczyć możemy na pomoc kancelarii odszkodowawczej. W tym przypadku przedstawiciel kancelarii jest jednocześnie pełnomocnikiem poszkodowanego i ma za zadanie sporządzać potrzebne pisma, jak i kontrolować sprawę.

Innym, szybszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do firmy odszkodowawczej TB Ekspert, która oferuję dopłaty do odszkodowań. Dzięki takiemu rozwiązaniu w szybki sposób możemy dostać pieniądze na naprawę samochodu lub inne wydatki bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dopłata do odszkodowań to rozwiązanie, które warto zastosować wtedy, gdy uważamy, że otrzymane odszkodowanie jest niewystarczające.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *