Praca w kancelarii komorniczej – kim jest asesor komorniczy?

Kancelarie komornicze są w dzisiejszych czasach mocno przeładowane sprawami egzekucyjnymi. Liczba dłużników nieustannie rośnie, komornicy mają więc zdecydowanie coraz więcej pracy. Jest oczywiste, że nie są w stanie poradzić sobie ze wszystkim w pojedynkę – dlatego też w kancelariach komorniczych zatrudniani są asesorzy komorniczy, którzy realizują wiele zadań powierzanych im przez komornika.

Asesora komorniczego w dużym skrócie można nazwać pomocnikiem komornika, choć oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że nie każdy może nim zostać. Asesorem jest osoba, która ukończyła studia prawnicze, zrobiła aplikację komorniczą, zdała egzamin komorniczy i na co dzień może przejmować wiele obowiązków należących do komornika. Od uprawnień komornika asesora odróżnia jedynie fakt, że nie posiada od pełnych uprawnień.

Czym zajmuje się asesor?

Asesor komorniczy pracuje w kancelarii komorniczej i tak zajmuje się realizowaniem takich obowiązków, jak rejestracja spraw, księgowanie wpłat, prowadzeniem dokumentacji, kontaktem z wierzycielami i informowaniem ich o postępie egzekucji, a także kontaktem z dłużnikami. Asesorzy mają więc niemal tak samo wiele pracy jak komornicy. Oprócz wykształcenia i przygotowani zawodowego powinni mieć również konkretne predyspozycje, cechy charakteru i osobowości. W pracy związanej z egzekucją należności bardzo ważna jest przede wszystkim komunikatywność, skrupulatność i dokładność, perfekcyjna znajomość przepisów związanych ze ściąganiem długów, a także odporność na stres i umiejętność pracy w trudnych warunkach. Kontakt z dłużnikami nie zawsze bowiem jest bezproblemowy – zdarzają się osoby bardzo konfliktowe. Trzeba umieć z nimi rozmawiać i negocjować, aby dodatkowo nie generować konfliktu, a jednocześnie ściągać należność, na którą czeka wierzyciel.

W jaki sposób komornik odzyskuje zadłużenie?

Komornik Sądowy może to wszystko, czego nie mogą firmy windykacyjne, jest też bardziej skuteczny od wszelkich polubownych wezwań do zapłaty. Komornik ma możliwość ściągania należności poprzez zajmowanie kont bankowych, nie tylko rachunków bieżących, ale również różnych produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych. Co więcej, komornik może również zająć wynagrodzenie za pracę, zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Jeśli jednak takie zajęcia nie będą w stanie zaspokoić roszczeń wierzyciela, komornik ma kolejne możliwości – ma prawo zająć majątek dłużnika na poczet należności. Mogą to być nieruchomości, takie jak mieszkanie czy dom, a także ruchomości, takie jak pojazdy, maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny i wszystko, co przedstawia jakąś wartość i pozwala na zlicytowanie przedmiotu i odzyskanie środków, które następnie przekazywane są wierzycielowi. Trzeba jednak pamiętać, że licytacje komornicze to już ostatni etap egzekucji. Dobrze jest więc próbować spłacić zobowiązanie, choćby w ratach, zanim dojdzie do zajęcia nieruchomości lub innych części majątku. Z komornikami zwykle można się dogadać, dzięki czemu nie ma problemu ze spłacaniem w ratach.

Polecamy:
Używane auto – od dealera samochodowego, czy z komisu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *