Co to jest leasing i na czym polega kalkulacja leasingu?

konsolidacja kredytów

Leasing to umowa zawarta między leasingodawcą (prawnym właścicielem samochodu, urządzenia lub innego składnika aktywów) a leasingobiorcą (osobą, która chce korzystać z przedmiotu dzierżawy) dotycząca użytkowania składnika aktywów, związana zasadami, które mają na celu ochronę obu stron. W typowej umowie leasingobiorca uzyskuje prawo do użytkowania składnika lub wielu składników majątku należących do leasingodawcy przez określony czas w zamian za regularne opłaty czynszowe. Leasing często kojarzy się z przestrzeniami mieszkalnymi, przestrzeniami do pracy i samochodami, ale w rzeczywistości można wydzierżawić wszystko, co można posiadać na własność.

Inne przykłady przedmiotów do wynajęcia obejmują magazynowanie, przenośniki taśmowe, oświetlenie, meble, oprogramowanie, sprzęt serwerowy, samoloty, sprzęt do sprzątania i wiele innych. Zanim leasingobiorca zdecyduje się na podpisanie umowy dzierżawy, powinien poznać rzeczywisty całkowity koszt, jaki poniesie w czasie korzystania z przedmiotu umowy. Takie obliczenia to tzw. kalkulacja leasingu.

Czy kalkulacja leasingu dotyczy każdego rodzaju dzierżawy?

Chociaż często te pojęcia są one używane zamiennie, „leasing” i „dzierżawa” mają technicznie różne znaczenia. Z definicji leasing odnosi się do samej umowy, natomiast czynsz dotyczy okresowej opłaty za użytkowanie składnika aktywów i w tym właśnie przypadku ma zastosowanie kalkulacja leasingu. W żadnym przypadku kapitał własny wynajmowanego lub dzierżawionego składnika aktywów nie jest faktycznie uzyskiwany.

Wartość rezydualna, czasami nazywana wartością ratowniczą, to oszacowanie, ile składnik aktywów będzie wart na koniec okresu leasingu. Najczęściej kojarzy się to z leasingiem samochodów. Na przykład samochód o wartości 100 000 PLN, który jest leasingowany na 3 lata, może mieć wartość rezydualną 30 000 USD po zakończeniu leasingu. Wartość rezydualna nie dotyczy wyłącznie leasingu samochodów, ale może dotyczyć leasingu dowolnego rodzaju aktywów, o ile amortyzuje się i można go ponownie sprzedać według wartości. W przypadku większości aktywów im dłuższy jest okres leasingu, tym niższa jest wartość rezydualna. Jedynym wyjątkiem są aktywa nieruchomościowe, które po okresie najmu mogą mieć wyższą wartość rezydualną. Termin „wartość rezydualna” jest również często używany w odniesieniu do wartości środka trwałego po amortyzacji. W celu uzyskania większej ilości informacji lub wykonania obliczeń dotyczących amortyzacji używa się kalkulatora amortyzacji.

Kalkulacja leasingu samochodu

Leasing samochodowy umożliwia klientom jazdę nowymi samochodami przez krótki okres na gwarancji i bez obciążeń finansowych związanych z zakupem nowego samochodu. Jednak na ogół leasing nowego samochodu na określony czas kosztuje więcej niż jego zakup (przy założeniu, że koszt posiadania jest proporcjonalny do jego przewidywanego okresu eksploatacji). Leasing samochodów używanych również jest możliwy, ale nie tak powszechny. W przypadku leasingu samochodu należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak początkowa zaliczka, kwota miesięcznej opłaty, okres leasingu i średnia liczba kilometrów przejechanych w ciągu roku. Cechą charakterystyczną leasingu samochodowego jest tzw. współczynnik pieniężny, który jest alternatywną metodą prezentowania kwoty odsetek naliczanych od leasingu z miesięcznymi ratami. Współczynnik pieniężny, czasami nazywany „współczynnikiem leasingu” lub „opłatą leasingową”, można przełożyć na bardziej powszechną roczną stopę procentową.

Kalkulacja leasingu samochodu pozwala na ustalenie płatności miesięcznej, która opiera się głównie na różnicy między kosztem nowego samochodu (cena transakcyjna lub skapitalizowany koszt) a przewidywaną wartością samochodu na koniec okresu leasingu (wartość rezydualna). Depozyty zabezpieczające będą najprawdopodobniej wymagane przy podpisywaniu umowy. Dealerzy mogą nakładać dodatkowe opłaty, więc przed zawarciem umowy leasingu samochodu warto dokładnie przedyskutować wszystkie kwestie związane z finansowaniem. Niektóre umowy leasingu pozwalają leasingobiorcy na zakup leasingowanego pojazdu po zakończeniu leasingu.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *