Najczęstsze błędy w zarządzaniu flotą pojazdów

flota

Sprawne zarządzanie flotą pojazdów to zadanie niezwykle trudne. Działanie floty ma ogromny wpływ na przychody generowane przez firmę, a z drugiej strony pojazdy służbowe generują duże koszty. Zarządzający flotą musi dbać zarówno o maksymalizowanie jej wydajności, jak i podejmować decyzje mające na celu minimalizowanie kosztów.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez menedżerów zarządzających flotami pojazdów? I jakie mogą być ich konsekwencje?

Nieprzestrzeganie terminów przeglądów i serwisów

Regularne przeglądy i terminowa wymiana materiałów i części eksploatacyjnych powoduje zwiększenie żywotności pojazdów. Trzymanie się określonych przez producentów terminów pozwala także uniknąć wielu nieoczekiwanych i kosztownych awarii.

Nieoczekiwane awarie mogą okazać się bardzo kosztowne. Co oczywiste, naprawa pojazdu powoduje konieczności poniesienia kosztów. Jednak zdecydowanie bardziej poważnym problemem jest zmniejszenie możliwości operacyjnych floty. Czasowe wyłączenie pojazdów z użytkowania może powodować brak możliwości obsługi klientów.

Korzystanie z systemu zarządzania flotą w dużej mierze pozwala na rozwiązanie tego problemu. Zdefiniowanie planów konserwacji pojazdów i skonfigurowanie alertów przypominających o konieczności przeprowadzenia przeglądów pozwala na uniknięcie opóźnień. Systemy telematyczne takie jak WEBFLEET umożliwiają także monitorowanie wykonania planów serwisowych. Dzięki temu ryzyko nieoczekiwanych awarii znacznie spada.

Brak monitoringu stylu jazdy

Styl jazdy ma ogromny wpływ na poziom kosztów generowanych przez flotę pojazdów. Dlatego niezmiernie ważne jest jego monitorowanie i podejmowanie działań mających na celu eliminację złych nawyków.

Doskonałym przykładem jest zbyt szybka jazda. Po pierwsze, poruszanie się z nadmierną prędkością powoduje gwałtowny wzrost poziomu kosztów. Badania pokazują, że nieznaczne przekraczanie prędkości nie jest postrzegane przez kierowców jako poważny błąd. Tymczasem, jazda z prędkością zaledwie o 5 km/h wyższą od optymalnej może powodować wzrost kosztów paliwa o 5-10 %. Jeżeli problem ten dotyczy wielu kierowców, można spodziewać się zauważalnego wzrostu kosztów.

Nadmierne zużycie paliwa to niejedyna konsekwencja zbyt szybkiej jazdy. Przekraczanie dozwolonej prędkości powoduje również wzrost ryzyka wypadków. Kolizje są również poważnym problemem w zarządzaniu flotą samochodów firmowych. Po pierwsze, generują koszty napraw i zmniejszają efektywność operacyjną. Po drugie, wpływają na wzrost składek ubezpieczeniowych. Korzystanie
z usługi monitoringu pojazdów w czasie rzeczywistym, jakie daje system WEBFLEET pozwala na skuteczną identyfikację niepożądanych zachowań i ich eliminację, a co za tym idzie znaczne zmniejszenie kosztów.

Inne zalety systemu zarządzania flotą

Wdrożenie systemu monitorowania pojazdów pozwala na unikanie wielu innych błędów. Menedżer odpowiedzialny za funkcjonowanie floty jest w stanie optymalizować pokonywane trasy, sprawnie zarządzać czasem pracy kierowców oraz identyfikować przypadki oszustw i niedozwolonego użytkowania samochodów. Dzięki temu, minimalizowane jest ryzyko niekontrolowanego wzrostu kosztów i innych błędów w zarządzaniu.

Źródło: Finder.pl – Monitoring pojazdów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *