Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew. Sprawdź o czym musisz wiedzieć

Wycięcie drzewa to czasem niezbędna czynność, którą trzeba wykonać na działce. Wynika to z takich kwestii jak sędziwy wiek drzewa lub jego uszkodzenie poprzez szkodliwe warunki atmosferyczne takie jak wiatr, grad czy burza. Nie wszyscy jednak wiedzą, że wycinkę drzewa trzeba zgłosić odpowiedniej instytucji. Warto również pamiętać, że co jakiś czas pojawiają się nowe przepisy regulujące zakres wycinki na działce. Warto więc przyjrzeć się lepiej tematowi.

Wycinka drzew na własnej posesji w 2019 roku

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące wycinki drzew na własnej posesji reguluje nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie dnia 17 czerwca 2017 roku. Zgodnie z nią, osoba chcąca wyciąć drzewo na terenie nieruchomości do niej należącej lub dzierżawionej, musi ten fakt zgłosić odpowiedniemu organowi. Warto wiedzieć, że zgłoszenia te przyjmowane są bez pobierania jakichkolwiek opłat. Zadanie to należy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku gdy właściciel nie wypełni obowiązku zgłoszenia wycinku, grożą mu wysokie kary finansowe.

Kiedy nie można wyciąć drzewa?

Nie zawsze odpowiedź na zgłoszenie wycinki drzewa jest pozytywna. Takiego sprzeciwu można spodziewać się w przypadku, gdy drzewo zlokalizowane jest na terenie nieruchomości znajdującej się w rejestrze zabytków, na terenie określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zielone lub na terenach objętych formami ochrony przyrody. Wycinki można zakazać również w przypadku, gdy drzewo jest wyjątkowo cenne pod względem przyrodniczym lub stanowi tzw. pomnik przyrodniczy.

Niezbędne dokumenty przy wycince

mieszkania Kamień PomorskiPrzepisy jasno określają jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wycięcie drzewa na działce. Jest to przede wszystkim mapa z zaznaczoną działką, z której ma zostać usunięte drzewo, może być to również odręczny rysunek. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa powinien zawierać imię i nazwisko, adres właściciela nieruchomości. Należy również dostarczyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością oraz zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, nazwę gatunku drzewa oraz obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm.

Warto pamiętać, że wycinka dużego drzewa na własnej działce to poważna sprawa. Stosując się do przepisów na pewno nie narazimy się na żadne kary finansowe. Przed usunięciem drzewa warto również skontaktować się profesjonalną firmą, która wykona to zadanie w fachowy i bezpieczny sposób.

Artykuł współtworzony z firmą oferującą wycinkę drzew https://www.dzwigmasko.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *