Pellety – jak sprawdzana jest ich jakość?

Biomasa roślinna jest atrakcyjnym źródłem energii odnawialnej. Charakteryzuje się powszechnością występowania i dostępnością, co zwiększa jej popularność wśród producentów rolnych oraz potencjalnych użytkowników wytwarzanego przez nią ciepła i energii elektrycznej.

Biomasa roślinna musi być jednak odpowiednio przetworzona, ponieważ w stanie pierwotnym jej zagęszczenie jest niskie. Niska gęstość może zwiększyć koszty magazynowania, transportu lub eksploatacji biomasy. Dlatego istnieje potrzeba jego przetworzenia m.in. poprzez zagęszczenie do postaci pelletu, który może być stosowany w systemach grzewczych, indywidualnych instalacjach grzewczych, w kominkach czy kotłach domów jednorodzinnych.

Prasowaniu można poddać dowolny rodzaj biomasy stałej. Biomasa poddana temu procesowi nie powinna zawierać zanieczyszczeń mechanicznych takich jak kamienie, piasek. Ich występowanie w surowcu może niekorzystnie wpływać na pracę linii produkcyjnej oraz jakość pelletów – dlatego dobry pellet Warszawa nie będzie tego zawierać. Głównym surowcem do produkcji pelletu są:

• odpady drzewne – trociny, wióry,
• odpady roślinne – zboża, rzepak,
• surowce roślinne z upraw rolniczych – siano, słoma

O atrakcyjności pelletów jako biopaliw decydują ich cechy takie jak niska wilgotność, niska zawartość popiołu i siarki, wysoka kaloryczność oraz łatwość przechowywania, transportu i dystrybucji.

Wprowadzenie europejskiej normy jakości dla pelletów EN14961 przyczynia się do harmonizacji wytycznych dotyczących produkcji zarówno pelletów drzewnych, jak i pelletów wykonanych z materiałów innych niż drewno. Z definicji biopaliwo to nie powinno zawierać szkodliwych substancji chemicznych, m.in. kleje lub lakiery, w swojej strukturze. Niemniej jednak użytkownicy pelletu często napotykali podczas eksploatacji różnego rodzaju zanieczyszczenia, które pogarszały jakość i wydajność biopaliwa. Celem wielu badań była ocena jakości pelletu drzewnego dostępnego na rynku. Oceny tej dokonywano na podstawie oznaczenia wartości opałowej, wilgotności, popiołu, zawartości substancji lotnych oraz składu pierwiastkowego.

Dostępnych jest wiele różnych rodzajów pelletów drzewnych. Liczne z nich zostały przetestowane. Dodatkowo podjęto próbę oceny zawartości materii organicznej w badanych pelletach na podstawie fermentacji metanowej. Innowacją w prezentowanych w sieci wynikach badań jest wykorzystanie oceny potencjału produkcyjnego biometanu dla pelletu, co dotychczas było praktykowane tylko w przypadku substratów do produkcji biogazu.

Główne wnioski

Kontrola jakości produkowanych pelletów ma na celu ustalenie standardów wydajności i jakości pelletów z uwzględnieniem wartości krytycznych dla zanieczyszczeń i wartości energetycznych. Zachowanie parametrów granicznych m.in. średnicy, trwałości, gęstości, zawartości pyłu, popiołu, wilgotności, wartości opałowej oraz zawartości poszczególnych pierwiastków chemicznych, stanowi podstawę kryteriów kontroli zakupionego produktu oraz określenia wymagań ze strony producenta odnośnie spełnienia określonych parametrów paliwa przy dostawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *