Prawo jazdy w Polsce czy w Anglii, gdzie najlepiej zdawać egzamin

Zamieszkujący na terenie Anglii Polacy często zastanawiają się gdzie odbyć kurs i zdawać egzamin. Pierwsze różnice pomiędzy obowiązującym prawem pojawiają się już w przypadku samego ruchu drogowego – w UK obowiązuje ruch lewostronny a kierownica samochodu znajduje się po prawej stronie. Różnice pojawiają się również w przypadku samego egzaminu na prawo jazdy. Poniżej przedstawiamy różnice pomiędzy egzaminem w Polsce i Anglii oraz wyjaśniamy jak zdać prawo jazdy w UK.

Egzamin na prawo jazdy w Polsce

Zasady zdobycia prawa jazdy w Polsce są dla każdego jasne i dobrze znane. Osoba przystępująca do egzaminu praktycznego musi:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające, że jest zdolna do prowadzenia samochodu,
 • odbyć odpowiednie dla danej kategorii szkolenie teoretyczne,
 • ukończyć etap jazdy z instruktorem,
 • zdać teoretyczny egzamin,
 • w przypadku obcokrajowców – przedstawić potwierdzenie przebywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni.

Część teoretyczna

Podczas części teoretycznej egzaminu, zdający musi odpowiedzieć na 32 pytania – 20 z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej. Na każde z pytań można udzielić tylko jednej poprawnej odpowiedzi. Z udzielonych odpowiedzi można zdobyć łącznie 74 pkt, aby egzamin został zaliczony pozytywnie potrzebne jest uzyskanie 68 pkt. Cały test trwa 25 min.

Każde z pytań egzaminu teoretycznego podzielone jest według następujących kategorii:

 • wysokie znaczenie dla bezpieczeństwa – 3 pkt,
 • średnie znaczenie dla bezpieczeństwa – 2 pkt,
 • niskie znaczenie dla bezpieczeństwa 1 pkt.

Część praktyczna

Aby przystąpić do części praktycznej zdający musi posiadać potwierdzenie zdania egzaminu teoretycznego. Pierwszym zadaniem w części praktycznej jest szczegółowa odpowiedź na pytania związane z obsługą pojazdu: płyny eksploatacyjne, wycieraczki, lusterka itd. Następnie osoba zdająca egzamin będzie musiała wykonać na placu następujące manewry:

 • Jazda po łuku – w przód i w tył – jazda odbywa się pomiędzy pachołkami i kończy kopertą w której należy zaparkować. Przewrócenie któregokolwiek z pachołków oznacza zakończenie egzaminu.
 • Ruszanie samochodem pod górę – podczas jazdy egzaminator poprosi zdającego o całkowite zatrzymanie pojazdu w połowie wzniesienia. Zdający zaciąga hamulec ręczny a następnie rusza z miejsca tak aby auto nie zgasło ani nie cofnęło się więcej niż 20 cm.

Po zaliczeniu zadań z placu manewrowego, zdający wyjeżdża na miasto. Egzaminator kieruje prowadzącym pojazdem i stawia przed nim różne zadania. Całkowity czas jazdy po mieście powinna trwać ok.40 min. Po zakończeniu jazdy egzaminator informuje zdającego o wyniku egzaminu.

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy w UK

W Wielkiej Brytanii zasady te nieco się różnią a ich kolejne etapy zależne są przede wszystkim od umiejętności kursanta. Aby móc rozpocząć naukę jazdy samochodem kursant musi mieć ukończone 16 lat, natomiast zdawać egzamin może dopiero rok później czyli po ukończeniu 17 roku życia.  Osoby, które zdecydowały się na egzamin w Anglii nie mają obowiązku odbywania jazd z instruktorem a ich nauczycielem może być każda osoba, która ukończyła 21 rok życia i posiada prawo jazdy od co najmniej 3 lat.

Egzamin teoretyczny

Na egzamin możesz zapisać się poprzez rejestrację internetową, telefoniczną lub pocztową. Aby tego dokonać potrzebne będą Ci: prawo jazdy tymczasowe oraz karta kredytowa lub debetowa. Po zgłoszeniu i dokonaniu płatności ustalony zostanie termin egzaminu, o którym zostaniesz poinformowany.

Teoretyczny egzamin na prawo jazdy w Wielkiej Brytanii składa się z dwóch części i są to:

 1. Test wielokrotnego wyboru.
 2. Test Hazard Perception Test, który polega na potwierdzeniu umiejętności przewidywania zagrożeń na drodze i podjęciu szybkich reakcji w celu ich uniknięcia.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem na terenie Wielkiej Brytanii, każdy z egzaminów powinna zakończyć z wynikiem pozytywnym, by w kolejnym etapie przejść do egzaminu praktycznego.

Jak to wygląda?

Etap 1

W dniu egzaminu, kursant kierowany jest do specjalnego pokoju testowego gdzie w towarzystwie innych zdających oraz obserwatora odpowie na 35 pytań wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi udzielał będzie za pomocą komputera wyposażonego w monitor dotykowy oraz mysz. Na ekranie komputera, kolejno pojawiać się będą pytania, na które zdający odpowiada poprzez dotknięcie palcem prawidłowej jego zdaniem odpowiedzi. Na rozwiązanie testu zdający ma dokładnie 40 minut. Wynik potrzebny do zdania egzaminu to 30 prawidłowych odpowiedzi.

Etap 2

Drugim etapem ubiegania się o prawo jazdy w UK jest test mający na celu zbadanie spostrzegawczości i umiejętności przewidywania zagrożeń na drodze. Zdający musi szybko reagować na zagrożenie i podjąć decyzję, która pozwoli uniknąć zdarzenia drogowego. Ten etap przeprowadzany jest również na komputerze a odpowiedź udzielana jest poprzez kliknięcie myszy. Podczas tego etapu, zdający ma możliwość zdobycia 75 punktów, aby uzyskać wynik pozytywny z egzaminu należy zdobyć przynajmniej 44 punkty.

Egzamin praktyczny

Zapisy na egzamin praktyczny odbywają się podobnie jak w przypadku testu teoretycznego. Zgłoszenie możesz wysłać online, telefonicznie lub pocztą. W tym przypadku oprócz prawa jazdy tymczasowego i karty debetowej lub kredytowej, osoba zapisująca się na test musi dołączyć potwierdzenie zdania egzaminu teoretycznego.

Praktyczny egzamin w Anglii uznawany jest jako prostszy niż w Polsce. Pierwszym jego etapem jest badanie wzroku, które polega na odczytaniu numerów z tablicy rejestracyjnej, która postawiona jest w pewnej odległości od zdającego. Po tym teście zdającemu zadane zostaną dwa pytania dotyczące bezpiecznego posługiwania się pojazdem. Podobnie jak w Polsce egzaminator może zadać pytanie dotyczące sprawdzenia oleju itp. Obowiązkiem zdającego będzie dokładna odpowiedź na pytanie, nie będzie jednak musiał pokazywać jak się to odbywa. Kolejnym etapem egzaminu praktycznego jest sprawdzenie umiejętności prowadzenia pojazdu. Do podstawowych zadań należą: cofanie w pasie ruchu (w Polsce tzw. łuk), zawracanie na drodze, parkowanie tyłem. Dodatkowo egzaminator może poprosić zdającego o nagłe hamowanie, które ma na celu potwierdzenie zdolności szybkiej reakcji. Następnie egzaminator wskaże zdającemu drogę, którą ma jechać. Najbardziej istotnym czynnikiem podczas jazdy, jest ogólne zachowanie na drodze i bezpieczeństwo jazdy. Po ukończeniu testu praktycznego egzaminator poda wynik testu: pozytywny lub negatywny,

Ważne: Jeżeli nie zdałeś egzaminu, pamiętaj aby poprosić egzaminatora o wyjaśnienie swoich błędów. Znając swoje potyczki będziesz mógł lepiej przygotować się do kolejnej próby.

Z ogólnej opinii wynika, że procedury związane z uzyskaniem prawa jazdy w Anglii są nieco łatwiejsze niż w Polsce. Trudność polskiego egzaminu może jednak lepiej przygotować przyszłego kierowcę do poruszania się po jezdni. Na pytanie gdzie zdawać prawo jazdy w Polsce czy w Anglii nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli na stałe zamieszkujesz w UK i zależy Ci na czasie wybierz egzamin w Anglii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *