Jak przebiega i na czym polega recykling samochodów?

Recykling pojazdów samochodowych rozpoczyna złomowanie samochodu w wyznaczonym do tego miejscu. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami auto wycofane z eksploatacji przekazać można jedynie do podmiotów gospodarczych dysponujących odpowiednim zezwoleniem. W praktyce są to zarejestrowane stacje demontażu pojazdów oraz uprawnione do recyklingu samochodów profesjonalne zakłady przetwarzania odpadów.

Co ma na celu recykling samochodów wycofanych z eksploatacji?

Utylizacja pojazdów pozwala z jednej strony racjonalnie zagospodarować ogromną masę odpadów z rynku motoryzacyjnego, z drugiej – ma głęboki sens dla ochrony środowiska przyrodniczego, zmniejszenia eksploatacji złóż naturalnych i redukcji zanieczyszczeń. Odzysk surowców z recyklingu samochodowego może dzięki nowoczesnym technologiom przetwarzania odpadów przywracać gospodarce naprawdę ogromne ilości cennych materiałów, z których przy mniejszych nakładach finansowych i środowiskowych mogą powstać nowe dobra. Utylizacja samochodów wycofanych z użycia i recykling części samochodowych mają także kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzi. Wiele elementów złomowanych pojazdów zawiera substancje niebezpieczne, które wymagają właściwego postępowania i unieszkodliwienia, w przeciwnym wypadku mogłyby stać się przyczyną skażenia środowiska.

Jak wygląda recykling samochodowy?

Przebieg procesu utylizacji samochodów doskonale ilustruje działalność lidera w branży zarządzania odpadami – firmy Stena Recycling. W jej zakładach zlokalizowanych w kilku różnych krajach europejskich od ponad 50 lat prowadzona jest utylizacja pojazdów wycofanych z eksploatacji i odpadów z branży motoryzacyjnej, a odzyskane surowce wtórne trafiają do producentów z całego świata. Na pierwszym etapie utylizacji samochodów szczególne znaczenie ma opracowanie odpowiednich rozwiązań logistycznych przy odbiorze odpadów i ich bezpiecznym transporcie do miejsca przetworzenia. W kolejnej fazie recyklingu samochodów kluczową kwestią jest zabezpieczenie substancji i elementów szkodliwych: olejów, kwasów, transformatorów, odpadów elektronicznych. Dopiero wówczas z pojazdów wycofanych z dróg wyodrębnia się części do ponownego użycia i następuje dalszy ich demontaż. Poszczególne elementy poddaje się rozdrobnieniu na mniejsze części, które odseparowane przy użyciu sit, sensorów i innych specjalistycznych urządzeń, będą skierowane do dalszego przetworzenia i odzysku surowców. W zakładach Stena Recycling, dzięki najnowszym technologiom i specjalistycznym rozwiązaniom, samochód poddaje się recyklingowi już niemal w 100%. Nawet niezdatne dotychczas do przetworzenia mieszaniny tworzyw sztucznych z wnętrza pojazdów są zmieniane w wysokiej jakości paliwo ProFuel na terenie jednego z jej europejskich oddziałów.

Jakie surowce odzyskuje się z samochodów na drodze recyklingu?

Według ekspertów wspomnianej firmy Stena Recycling z utylizacji jednego auta osobowego pozyskać można nawet około tony surowców wtórnych. W przeważającej mierze są to metale żelazne i nieżelazne, ale również różnego rodzaju tworzywa sztuczne, które stanowią aktualnie coraz większą część masy powstających samochodów, tekstylia, szkło i inne surowce nadające się do ponownego użycia. Niektóre z nich trafiają z powrotem do zakładów motoryzacyjnych, gdzie służą do produkcji podzespołów dla nowych aut, inne do pozostałych branż, np. jako alternatywne źródła energii dla fabryk czy elektrociepłowni.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *