Rejestracja wózka widłowego

assada

Wózek jezdniowy podnośnikowy, nazywany też wózkiem widłowym, jest pojazdem powszechnie wykorzystywanym do transportu bliskiego i magazynowania. Każdy wózek, zanim zacznie się z niego korzystać, powinien zostać zgłoszony i zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego. Po weryfikacji wniosku złożonego przez właściciela pojazdu przeprowadzone zostanie badanie odbiorcze, od którego uzależniona jest decyzja o pozwoleniu na jego eksploatację.

Złożenie i weryfikacja wniosku o rejestrację urządzenia

Zarówno nowe, jak i używane wózki widłowe muszą zostać zgłoszone do lokalnego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), który podejmuje decyzję o zarejestrowaniu ich. Zgłoszenie odbywa się w formie pisemnego wniosku. We wniosku powinny znaleźć się dane eksploatującego, dane zgłoszonego do rejestracji urządzenia oraz dane pracownika lub pełnomocnika, który reprezentuje eksploatującego. Wzór takiego wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Dozoru Technicznego.

Do wniosku o rejestrację należy dołączyć:

  • w przypadku pojazdu nowego dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej w języku polskim;
  • w przypadku pojazdu używanego, który poprzednio był zarejestrowany w innym oddziale UDT, kserokopię ostatniego protokołu i ostatniej decyzji o rejestracji.

Kiedy wniosek zostanie zweryfikowany formalnie, inspektorat skontaktuje się z eksploatującym wózek, aby ustalić dogodny termin przeprowadzenia badania technicznego oraz sposób, w jaki pojazd powinien zostać przygotowany do badań.

Badanie techniczne i odbiorcze

Eksploatujący ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki podczas przeprowadzania badań. Urządzenie powinno zostać całkowicie zmontowane przed badaniami. Przygotowane powinny być też wszystkie niezbędne przyrządy i obciążenia.

Podczas badania technicznego sprawdzone zostaną stan techniczny i oznakowanie wózka oraz zgodność jego wyposażenia z przedłożoną dokumentacją. W przypadku nowych pojazdów nie przeprowadza się badania odbiorczego. Wykonywane jest ono wyłącznie wtedy, kiedy pojazd był używany.

Badanie odbiorcze obejmuje zgodność sposobu zainstalowania urządzenia z jego przeznaczeniem (na podstawie instrukcji eksploatacji) oraz próby funkcjonowania urządzenia z obciążeniem i przeciążeniem. Celem tych prób jest stwierdzenie, czy urządzenie działa prawidłowo w różnych warunkach.

Wydanie decyzji na eksploatację urządzenia

Jeśli badanie wypadnie pozytywnie, wózek zostanie zarejestrowany i wydana zostanie decyzja zezwalająca na jego eksploatację. Osoba rejestrująca nowy pojazd otrzyma pocztą książkę rewizji i rachunek za badanie, osoba rejestrująca pojazd używany – tylko rachunek za wykonane badanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *