Jak software house może wspierać Twój biznes w osiąganiu celów?

Do tej pory powinno być jasne, że outsourcing tworzenia oprogramowania może skutecznie wspierać Twój biznes w osiąganiu celów, ale niesie ze sobą również ryzyko, które będzie wymagało dokładnego zarządzania. Można długo dyskutować o korzyściach i zagrożeniach oraz o tym, jakimi aspektami należy zarządzać, w jaki sposób to ryzyko zminimalizować. W tym artykule przedstawimy krótki przegląd najważniejszych tematów związanych z tworzeniem oprogramowania outsourcingowego.

Droga do outsourcingu tworzenia oprogramowania

Outsourcing i offshoring to definicje używane zamiennie. Niestety, jest to błędne, ponieważ outsourcing oznacza zlecanie pracy innej organizacji, podczas gdy offshoring (oraz nearshoring i onshoring) oznacza wykonywanie pracy w tym samym lub innym kraju. Ponadto warto zwrócić uwagę na różne formy outsourcingu w środowisku IT, jakie wykonuje software house.

Na przykład:

1.Usługi aplikacyjne: aplikacja, która wykorzystuje i bada informacje w celu uzyskania pozytywnego wpływu na wyniki biznesowe.

2.Usługi infrastruktury: zapewnia, że ​​aplikacje będą działać. Moc obliczeniowa, skalowalność, łączność itp.

3.Usługi operacyjne: zapewnia nieprzerwane działanie podstawowego środowiska IT.

4. Usługi zwiększające wartość: sprawiają, że zasoby informacyjne są bardziej wartościowe.

Jeśli zidentyfikowałeś potrzebę biznesową dotyczącą tego, dlaczego chcesz zlecić tworzenie oprogramowania na zewnątrz, ważne jest, aby zastanowić się, co w środowisku IT chcesz zlecić na zewnątrz i gdzie chcesz to zlecić.

Korzyści z outsourcingu tworzenia oprogramowania

W dzisiejszej gospodarce trudno jest zachować konkurencyjność i znaleźć wykwalifikowanych pracowników IT. Zmusza to wiele organizacji do działania i wprowadzania innowacji poza własną organizacją i krajem. Outsourcing rozwoju oprogramowania może przynieść Twojej organizacji wiele korzyści (jeśli jest dobrze zarządzany).

Daje to między innymi:

Skrócony czas wprowadzania na rynek: kiedy zlecasz pracę na zewnątrz, będziesz pracować z inną organizacją w innej strefie czasowej. Oznacza to, że możesz zmaksymalizować produktywność, przekazując pracę zespołowi, który budzi się wcześniej lub później.

Przewaga geograficzna: jeśli zlecasz pracę do innego kraju, w którym masz klientów lub chcesz wejść na nowy rynek, łatwo jest uzyskać dostęp do wykwalifikowanego zespołu, który już działa w tym kraju. W ten sposób możesz tworzyć dobrą wolę z lokalnymi klientami i nawiązywać strategiczne partnerstwa, aby łatwiej wejść na nowy rynek. Dojrzałość procesów: współpraca z inną firmą za granicą zachęca do formalnego dokumentowania procesów, a także komunikacji. Zwiększa to wiedzę biznesową i dojrzałość w całej organizacji.

Outsourcing rozwoju oprogramowania nie jest strategią samą w sobie, ale ewoluuje od strategii biznesowej. Outsourcing wymaga solidnej strategii, dlatego ważne jest, aby zidentyfikować obecną sytuację Twojej firmy. Wraz z rozwojem nowych technologii informatycznych i chęcią firm do korzystania z niższych kosztów produkcji i wykwalifikowanej siły roboczej w innych (rozwijających się) krajach, eksport rozwoju oprogramowania znacznie wzrósł i to wszystko jest tego efektem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *