Problem z uzyskaniem świadczeń po wypadku? Apelacja z dobrym radcą może pomóc!

Proces uzyskiwania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy nie musi się kończyć, jeśli otrzymałeś odmowę roszczenia z tytułu niezdolności do pracy. Zarówno ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, jak i ubezpieczenie społeczne pozwalają na kilkakrotne odwoływanie się od odmowy. Nawet prywatne ubezpieczenie inwalidzkie, które wykupiłeś indywidualnie, może pozwolić ci odwołać się od odmowy.

Odmowa roszczenia z tytułu niezdolności do pracy nie oznacza, że ​​nie jesteś osobą niepełnosprawną ani że nie będziesz w stanie ostatecznie otrzymać świadczeń. Mniej niż jedna trzecia wniosków jest wstępnie zatwierdzanych. Ubezpieczenie rentowe pracodawcy podlega ustawie o zabezpieczeniu dochodów emerytalnych pracowników. Prawo to pozwala administratorowi planu na ocenę roszczeń, które będzie musiał zapłacić, tworząc to, co Sąd Najwyższy zidentyfikował jako konflikt interesów, który może prowadzić do odrzucenia ważnych roszczeń.

Odwoływanie się od odmowy

Jeśli straciłeś pracę z powodu niepełnosprawności, świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych lub ubezpieczenia mogą być podstawowym sposobem ochrony zarówno Ciebie, jak i Twojej rodziny. Prawo wymaga, abyś mógł odwołać się od początkowego odrzucenia roszczenia. Proces odwoływania się od odmowy roszczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa będzie różny w zależności od tego, czy masz ubezpieczenie rentowe pracodawcy czy prywatne ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa, a w doprowadzeniu każdej sprawy do końca może CI pozwolić wykwalifikowany radca prawny NSA Warszawa.

Zgodnie z prawem, początkowe odrzucenie wniosku musi zawierać szczegółowe powiadomienie o tym, dlaczego roszczenie zostało odrzucone. Możesz również poprosić o bezpłatne kopie dokumentów, akt i porad ekspertów, które zostały wykorzystane przy podejmowaniu decyzji.

Chcesz zająć się tym samodzielnie?

Przygotowując odwołanie, dokładnie przestudiuj pismo odmowne. Zwróć uwagę na terminy, których musisz dotrzymać, składając odwołanie. Przekroczony termin może skutkować zrzeczeniem się praw. Następnie zacznij przygotowywać wszelkie dodatkowe korzystne dowody, które przedstawisz swojemu ubezpieczycielowi. Pamiętaj o tych wskazówkach:

-Dodaj brakującą lub niekompletną dokumentację medyczną.
-Rozważ dalsze testy. Brak dowodów jest jednym z najczęstszych powodów odrzucenia roszczenia o niepełnosprawność. Dalsze testy mogą pomóc wzmocnić Twoją sprawę.
-Prześlij pisemne opinie od swoich lekarzy. Jeśli Twoje pierwotne roszczenie nie zawierało pisemnej opinii lekarzy i specjalisty, uzupełnij protokół o to w odwołaniu.
-Dodaj dowody niemedyczne. Listy od kolegów i przyjaciół opisujące, jak stan zdrowia wpłynął na twoją zdolność do pracy, mogą pomóc w opracowaniu twojego przypadku. Ekspert zawodowy może dostarczyć dowodów na to, jak upośledzenie wpływa na twoją zdolność do wykonywania zawodu.
-Potwierdź otrzymanie wszystkich dokumentów, które wysyłasz do swojego ubezpieczyciela.

Jeśli ostateczna decyzja będzie taka, że ubezpieczyciel odrzuci Twoje roszczenie, możesz wnieść sprawę do sądu w celu zakwestionowania odmowy. Często sędzia bierze pod uwagę jedynie dowody, które były przed firmą ubezpieczeniową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *