Jak właściwie kalibrować wagi

Kalibracja jest konieczna, bez względu na aplikację lub wagę. Prawidłowa kalibracja zapewnia identyfikowalność, wiarygodność i dokładność wyników uzyskanych z wagi lub wagi. Odważniki kalibracyjne to inwestycja, na którą należy dbać, aby zachować ich użyteczność. Zebraliśmy kilka użytecznych wskazówek, aby odważniki kalibracyjne działały poprawnie.

Monitoruj temperaturę

Jeśli temperatura różni się między wagami a wagą, poczekaj na kalibrację, aż wagi dostosują się do tej samej temperatury, co waga. Jeżeli równowaga termiczna nie zostanie osiągnięta podczas kalibracji masy, można wygenerować prądy konwekcyjne, co może prowadzić do błędnych odczytów. Ze względu na ogromną precyzję, błędy te mogą być trudne do zauważenia, ale mogą się sumować. Dlatego bardzo ważne jest unikanie takich błędów, szczególnie w laboratoriach. Ponadto temperatura może wpływać na materiał, z którego zbudowana jest masa kalibracyjna, powodując kurczenie się lub rozszerzanie, które mogą wpływać na wyniki.

Ostrożnie obchodź się z ciężarami

Obciążniki należy obsługiwać za pomocą rękawiczek lub pincety, aby chronić powierzchnię przed odciskami palców, brudem lub kłaczkami. Nasze dłonie mogą pozostawić tłusty lub oleisty film (nawet, jeśli umyłeś ręce!), Który może wpływać na odczyty masy podczas pomiarów, a nawet spowodować trwałe uszkodzenie ciężaru z powodu korozji. Z dużymi ciężarami należy obchodzić się ostrożnie. Upewnij się, że materiał lub rękawice używane do przenoszenia ciężarów nie mają kłaczków ani luźnych materiałów, które mogłyby dostać się na ciężarki.

Jak czyścić wzorce kalibracyjne

Jeśli podczas wzorcowania wag na wadze znajdują się kurz lub odciski palców, użyj miękkiej szczotki, aby je usunąć przed rozpoczęciem procesu kalibracji. Nie dotykaj włosia szczotek gołymi rękami. Szczotkę czyść regularnie i dokładnie.

Przechowuj we właściwym przypadku

Zawsze przechowuj ciężarki w ochronnym futerale z podszewką. Nawet małe cząsteczki kurzu na odważnikach mogą wpływać na wyniki kalibracji bardzo czułych wag. Obudowa powinna być czysta i wolna od jakichkolwiek cząstek oraz zaprojektowana do przechowywania wzorców kalibracyjnych. Upewnij się, że obciążniki pozostają oddzielone podczas przechowywania lub transportu. Nie układaj obciążników w stos i upewnij się, że pudełko pozostaje zamknięte i znajduje się w miejscu bez ekstremalnych temperatur, wilgotności i wibracji.

Potwierdź identyfikowalność

Jeśli aplikacje laboratoryjne wymagają identyfikowalności, odważniki kalibracyjne można wysłać do zewnętrznego zakładu w celu certyfikacji na główny zestaw odważników. Certyfikaty zapewniają, że wagi są dokładne i precyzyjne oraz ułatwiają audyty i inne weryfikacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *