45-godzinne odpoczynki, jakie są zalecenia dla kierowców?

Praca kierowców zawodowych w Unii Europejskiej jest obłożona wieloma regulacjami. Niektóre z nich wzbudzają dyskusje i kontrowersje. Klasycznym tego przykładem są przepisy dotyczące odbioru odpoczynków. Jakie są aktualne zalecenia dla kierowców w tej kwestii?

Niejasności w przeszłości

Rozporządzenie (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku wprowadziło regulacje dotyczące 45 godzin odpoczynku wymaganych od zawodowych kierowców w obrębie tygodnia. Nowe przepisy nie określały jednak w bezpośredni sposób miejsca, w którym czas ten powinien być spędzany. Punkt 8. artykułu 8. brzmi następująco: „Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju”. Jak widać, treść tego dokumentu umożliwiała znaczną dowolność interpretacji. Kierowcy oraz ich pracodawcy przez lata wykorzystywali tę nieścisłość przepisów dla osobistych korzyści. Sytuacja w Europie zaczęła ulegać zmianie dopiero w roku 2014.

Zaostrzenie przepisów

W roku 2014 sytuacja prawna zaczęła ulegać zmianie. Francja i Belgia opracowały wówczas system kar oraz procedur umożliwiający egzekwowanie przepisów. W 2015 roku do krajów podnoszących swoje wymagania w zakresie odbierania odpoczynków przez kierowców zawodowych dołączyły Niemcy. W 2017 roku znalazła się wśród nich także Wielka Brytania. Kary nie zawsze były jednak dotkliwe. W efekcie wielu kierowców naginało przepisy. Jeszcze częstszą praktyką było spędzanie czasu odpoczynku w kabinie, czego próbowały zakazywać niejednoznaczne regulacje. Było to szczególnie łatwe w przestronnych i wygodnych kabinach pojazdów takich jak Mercedes Actros.

Długo oczekiwane rozwianie wątpliwości

W grudniu 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozwiał wszelkie wątpliwości w omawianej kwestii. Dodano wówczas zapisy jasno zakazujące regularnego spędzania 45 godzin odpoczynku w kabinie pojazdu. Dodatkowo TSUE nałożyło na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek egzekwowania nowych przepisów. Prawo to obowiązuje do dziś. Co prawda poszczególne państwa interpretują je inaczej. Podstawa jest jednak uniwersalna – kierowca musi spędzić nieprzerwane 45 godzin odpoczynku w tygodniu poza kabiną pojazdu. Obowiązek ten obejmuje kierowców wykonujących transport podlegający przepisom rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub przepisom umowy AETR.

Na gorącym uczynku

Jeszcze do niedawna kara za niestosowanie się do przepisów w zakresie 45godzinnego odpoczynku mogła zostać przyznana jedynie w przypadku udowodnienia kierowcy łamania prawa w czasie rzeczywistym. Obecnie sytuacja wygląda jednak nieco inaczej. Zarówno we Francji jak i Niemczech praktykuje się kontrole historii odpoczynku kierowcy do 28 dni wstecz. Najlepszym sposobem na uniknięcie kary w tych krajach jest więc skrupulatne trzymanie się obowiązujących wytycznych.

Jeszcze do niedawna kara za niestosowanie się do przepisów w zakresie 45godzinnego odpoczynku mogła zostać przyznana jedynie w przypadku udowodnienia kierowcy łamania prawa w czasie rzeczywistym. Obecnie sytuacja wygląda jednak nieco inaczej. Zarówno we Francji jak i Niemczech praktykuje się kontrole historii odpoczynku kierowcy do 28 dni wstecz. Najlepszym sposobem na uniknięcie kary w tych krajach jest więc skrupulatne trzymanie się obowiązujących wytycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *