Odzyskiwanie odszkodowań z OC sprawcy wypadku drogowego

Wypadek samochodowy spowodowany z winy innego kierowcy uprawnia nas do dochodzenia odszkodowania. Jak uzyskać takie odszkodowanie?

Zbierz całą potrzebną dokumentację

Przykre konsekwencje wypadku samochodowego sprawiają, że ostatnie o czym myślimy, to kwestie odszkodowawcze. Warto jednak chłodno i analitycznie spojrzeć na sprawę, ponieważ zaniedbanie kwestii dokumentów może przysporzyć wielu problemów. Podstawą wypłacenia odszkodowania jest bowiem wskazanie sprawcy wypadku. Jeżeli sprawca przyznaje się do winy, wystarczy spisać oświadczenie, w którym zostanie w miarę możliwości szczegółowo opisane wydarzenie, ze wskazaniem sprawcy oraz poszkodowanego. Obie osoby muszą złożyć na oświadczeniu podpisy. Trzeba pamiętać o zapytaniu sprawcę wypadku, w jakim towarzystwie jest on ubezpieczony oraz wziąć jego numer polisy OC.

Wydarzenia będą miały inny bieg w przypadku, gdy sprawca szkody nie przyznaje się do winy bądź gdy w wypadku są osoby ranne. W takiej sytuacji niezbędne jest wezwanie policji, która spisze odpowiedni protokół. Warto także zrobić zdjęcia uszkodzonemu pojazdowi i dołączyć je do dokumentacji. Jeżeli na miejscu są świadkowie zdarzenia, warto uzyskać od nich oświadczenie o mającym miejsce wypadku. Niezbędna będzie także dokumentacja medyczna uzyskana od lekarza, jeżeli doznaliśmy jakichkolwiek obrażeń. Zawsze po wypadku należy zgłosić się na izbę przyjęć, ponieważ konsekwencje zdrowotne  mogą się ujawnić dopiero po kilku dniach od wypadku.

Poszkodowany powinien także zadbać o sporządzenie przez specjalistę kosztorysu. Powinien być on wykonany jak najszybciej i warto zatrudnić do tego niezależnego fachowca, który oceni, jakie są rzeczywiste rozmiary szkody i koszty naprawy. Bez odpowiedniego kosztorysu ubezpieczyciel sprawcy może sam ocenić wymiar szkody, który nie musi odpowiadać jego rzeczywistej  wartości. Przed wykonaniem kosztorysu nie powinno się dokonywać żadnych napraw samochodu, ponieważ nawet w przypadku posiadania faktury, koszty naprawy nie będą wliczone w kalkulację, zatem już ich nie odzyskamy. Samochód do czasu dokonania wyceny nie powinien być użytkowany, ponieważ może to wpłynąć na ocenę kosztorysanta co do pogłębienia szkody.

Zgłoś szkodę z OC sprawcy

W momencie, gdy dysponujemy już całą niezbędną dokumentacją, możemy zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy z informacją o szkodzie. Zgodnie z prawem mamy na to aż 3 lata, ale nie warto w tym przypadku zwlekać – każda niewytłumaczona zwłoka może być powodem do odmowy wypłaty odszkodowania. Ubezpieczycielowi trzeba zgłosić wszystkie przysługujące nam roszczenia, dlatego zanim się do niego udamy, zorientujmy się co w danej sytuacji jest nam należne. W innym przypadku ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie na pokrycie tych roszczeń, które według niego powinniśmy zgłosić. Niestety, są to kwoty dużo niższe, niż przysługujące w rzeczywistości.

Dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy wypadku jest procesem wieloetapowym i skomplikowanym. Osoby, które nie czują się na siłach, aby się tego podjąć, mogą powierzyć to zadanie profesjonalnej firmie odszkodowawczej XPRIME, która zajmuje się dochodzeniem odszkodowań. Specjaliści być może będą w stanie, poza realizacją standardowej procedury dochodzenia odszkodowania, wywalczyć dla nas wyższe zadośćuczynienie.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *