Rejestracja samochodu krok po kroku – gdzie ją wykonać i ile kosztuje?

Jak przebiega rejestracja pojazdu? Należy ją rozpocząć od sprawdzenia aktualności badania technicznego auta. Jeśli jest ono ważne, należy udać się do starostwa powiatowego, urzędu miasta czy urzędu dzielnicy. Warto wcześniej dokonać opłat związanych z rejestracją samochodu i załączyć ich potwierdzenie. Jakie dokumenty potrzebne są do wydania tablic?

Rejestracja auta – przepisy prawne

Obowiązek rejestracji pojazdu na terenie Polski określa ustawa Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z jej art. 73 ust.1 rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy. Zezwalając na rejestrację naszego auta, wydaje on decyzję. W każdej chwili może się on od niej odwołać. Przepisy rezygnacji z podjętej decyzji administracyjnej zawarte zostały w art. 127 ust. 2 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pamiętajmy, że obowiązek rejestracji samochodu dotyczy zarówno pojazdu sprowadzonego z zagranicy, jak i kupionego w Polsce. Niezależnie od tego, czy nabyliśmy pojazd za gotówkę, czy ze wsparciem z pożyczki np. od https://autokapital.pl/, jesteśmy zobowiązani zarejestrować nasz pojazd.

Rejestracja samochodu krok po kroku

Jeśli rejestrujemy samochód po raz pierwszy, warto wiedzieć, co powinniśmy po kolei zrobić, aby dopełnić wszelkich formalności. Na początek ważne jest to, aby kupując samochód, spisać umowę kupna-sprzedaży. Dokument ten jest niezbędny do tego, aby określić właściciela pojazdu.

Następnie powinniśmy złożyć wniosek o przerejestrowanie samochodu. Zrobimy to w starostwie, urzędzie miasta (jeśli ma ono prawa powiatu) lub w urzędzie dzielnicy (w przypadku Warszawy). W dokumencie powinny znaleźć się najważniejsze informacje dotyczące samochodu i jego przeznaczenia:

 • marka;
 • typ;
 • model;
 • numer VIN;
 • rodzaj produkcji;
 • numer silnika;
 • dotychczasowy numer rejestracyjny;
 • numer karty pojazdu.

Istnieje możliwość zamówienia indywidualnych tablic rejestracyjnych. Aby takie otrzymać, należy złożyć we wniosku specjalną adnotację.

Jeśli urzędnik nie będzie miał zastrzeżeń co do naszego zgłoszenia, wyda tymczasowy dowód rejestracyjny. Jest on ważny 30 dni. Otrzymamy również tablicę rejestracyjną i naklejkę na szybę. Po upływie miesiąca od daty wydania czasowego pozwolenia otrzymamy stały dowód rejestracyjny i nieograniczone pozwolenie na poruszanie się po drogach.

Dokumenty potrzebne do wydania tablic rejestracyjnych

Udając się do starostwa lub urzędu miasta w celu zarejestrowania pojazdu, musimy zabrać ze sobą określone dokumenty. Niezbędne do dopełnienia formalności i wydania tablic rejestracyjnych są:

  • wniosek o rejestrację pojazdu – dokument dostępny jest online. Możemy go wypełnić w domu lub w urzędzie;
  • faktura VAT lub umowa kupna-sprzedaży;
  • potwierdzenie dokonania wszelkich opłat;
  • tablice rejestracyjne, które dotychczas jeździły na samochodzie;
  • karta pojazdu, o ile została wydana;
  • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym;

 

Rejestracji samochodu może dokonać właściciel pojazdu lub osoba reprezentująca daną firmę (jeśli pojazd jest własnością przedsiębiorstwa).

Ile kosztuje rejestracja auta z Niemiec?

To, że rejestracja auta z Niemiec czy Polski kosztuje, jest oczywiste. Warto jednak przypomnieć, ile rzeczywiście będziemy musieli zapłacić, chcąc uzyskać pozwolenie na poruszanie się po drogach zakupionym pojazdem.

Zacznijmy od tego, że samochód, który chcemy zarejestrować, musi mieć ważne badanie techniczne. Jeśli jest ono nieaktualne, musimy udać się do stacji kontroli pojazdów, wnieść opłatę wynoszącą 98 zł (w przypadku samochodu z instalacją gazową jest to 162 zł) i przejść pozytywnie badanie. Następnie należy wnieść opłatę w urzędzie, w którym dokonamy rejestracji pojazdu. Przyznanie dowodu rejestracyjnego, tablicy oraz naklejki kontrolnej na szybę kosztuje 85 zł.

Koszt pozwolenia czasowego to 13,50 zł. Wydanie tablic samochodowych – 80 zł. Jeśli zdecydujemy się na indywidualne oznakowanie tablic, zapłacimy 1 000 zł. Co ważne, nie musimy zmieniać tablic rejestracyjnych (i za nie płacić), jeśli samochód jest aktualne zarejestrowany w tym samym urzędzie, w którym dopełniamy formalności. Opłaty możemy wnieść w kasie urzędu lub na jego konto.

Czy współwłaściciel musi być obecny przy rejestracji pojazdu?

Zwykle kupując samochód, w dokumentach określamy od razu jego współwłaściciela. Czy jest on potrzebny podczas rejestracji samochodu w urzędzie? Tak. Jeśli chcemy zarejestrować pojazd będący naszą własnością, współwłaściciel auta również powinien być wtedy z nami. Musi on złożyć podpis w dokumentach, które określają warunki dopuszczenia samochodu do ruchu.

Jeśli ubiegamy się o wydanie tablic rejestracyjnych dla samochodu firmowego, potrzebujemy jedynie zaświadczenie o tym, że jesteśmy reprezentantem danego przedsiębiorstwa. Wtedy możemy dopełnić wszelkich formalności np. za szefa.

Czy możliwa jest rejestracja pojazdu online?

Rozwój technologii pozwala nie tylko na robienie zakupów online. Dziś bez problemu możemy wziąć przez internet pożyczkę czy zarejestrować nasz samochód. Jak przebiega nadanie numeru rejestracyjnego auta online?

Aby zarejestrować samochód przez internet, musimy wejść na stronę ePUAP2.gov.pl. Jeśli nie posiadamy tam indywidualnego konta klienta, trzeba będzie takie założyć. Po zalogowaniu się do systemu wystarczy kliknąć na zakładkę “Rejestracja Pojazdu”, następnie wskazać, czy samochód jest nowy/używany/zakupiony w Polsce lub za granicą.

Kolejnym zadaniem jest wybór placówki, w której chcemy dopełnić formalności. Co ważne, nie każdy urząd umożliwia rejestrację pojazdu online. Korzystając z portalu, możemy uzupełnić rubryki w formularzu rejestracyjnym. Należy w nich podać nasze dane oraz współwłaściciela auta. Na tym etapie możemy również dołączyć wszelkie niezbędne załączniki. Po wypełnieniu wniosku należy go wysłać.

Decyzja dotycząca rejestracji samochodu pojawi się w naszym profilu. O dalszych krokach zaewidencjonowania auta zostaniemy poinformowani przez urząd, w którym ubiegamy się o wydanie tablic rejestracyjnych.

Polecamy:
Bezpieczne przejście na drugą stronę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *